Liliowce jako źródło pożywienia i witamin

Wzmianki w literaturze o tym, że liliowce są jadalne są bardzo stare. Miller (Dict. 1797) donosi o spożywaniu w Chinach kwiatów Hem. middendorffii, które gotuje się lub parzy razem z pszenicą.

Powrót do najczęściej zadawanych pytań

Powrót do strony głównej